, , , , , ,

DAO 1080HD – The Blade – Phim Le HK- USLT/English Dubbed Bluray


$12.00

FREE SHIPPING (within the US only)
 
*PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PURCHASING*
 
*****This is a custom Blu-Ray with Vietnamese/subtitles language added.  Remember it’s custom so it’s not a retail.  You cannot find this in retail.  You are paying for the SERVICE that was put into the adding(syncing) of the languages.  
 
**ONLY BLURAY PLAYERS/ROMS CAN PLAY BLURAY DISCS.  SONY, PS3, PS4, AND XBOX ARE NOT GUARANTEED**  REFUND WILL NOT BE ISSUED IF YOU DON’T HAVE BLURAY PLAYERS TO WATCH THIS
 
Full Inkjet color Blu-ray disc.
5% OFF : ANY COMBINED PURCHASE OF $50 OR MORE
10% OFF: ANY COMBINED PURCHASE ABOVE $100
OTHER SERIES/MOVIES WITH NO CASE ON LISTING CAN BE REQUESTED WITH AN ADDITIONAL $4 FOR EACH SERIES OR MOVIE
 
CASE:                       This comes with the full color cover case.
QUALITY:                   1080HD
MENU:                        FULL MOTION
AUDIO:                       Vietnamese (US Long Tieng)
                                    Mandarin
                                    Cantonese
                                    English
GIẢM GIÁ 5%: MỌI NGƯỜI MUA HÀNG HOÀN TOÀN TRÊN $50
GIẢM GIÁ 10%: MỌI NGƯỜI MUA HÀNG HOÀN TOÀN TRÊN $ 100
SERIES / PHIM KHÁC KHÔNG CÓ HỢP VỀ DANH SÁCH CÓ THỂ YÊU CẦU VỚI BỔ SUNG $ 4 CHO MACHI SERIES HOẶC PHIM
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
***** Đây là một Blu-Ray tùy chỉnh có thêm tiếng Việt. Hãy nhớ nó là tùy chỉnh để nó không phải là bán lẻ. Bạn không thể tìm thấy điều này trong bán lẻ. Bạn đang trả tiền cho lao động được đưa vào thêm (đồng bộ hóa) các ngôn ngữ.
CODE:
USLT = (Long Tieng in the US) many people dubbing
VNLT = (Long Tieng in Vietnam) many people dubbing
TM     = (Thuyet Minh) one person dubbing
PD     = (Subtitle)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “DAO 1080HD – The Blade – Phim Le HK- USLT/English Dubbed Bluray”

There are no reviews yet.